Läckö

Föredrag vid naturum våren 2018


"NATUREN OCH DESS PÅVERKAN PÅ DIN MENTALA HÄLSA" med THERESE LINDAHL - Torsdag 15 mars kl 18:30Hur viktig är egentligen naturen för vårt välbefinnande? I årets första torsdagsföredrag pratar Therese Lindahl, ekonom och forskare på Beijerinstitutet, om hur kontakt med naturen har visat sig minska stress och utveckla vår förmåga att "reglera känslor". Samtidigt visar forskning att vi spenderar allt mindre tid i naturen och samhällets kostnader för psykisk ohälsa blir allt högre. Vad behövs för att vi ska lösa denna ekvation? Föredraget har fri entré, men anmälan krävs. Kvällen arrangeras i samarbete med Biosfärområdet Vänerskärgården med Kinnekulle och Naturskyddsföreningen i Lidköping. Efter föredraget håller naturskyddsföreningen i ett musik- och naturquiz, med chans att vinna fina priser. Kvällen avslutas med soppa i restaurang Hvita Hjorten för de som vill.
 

"VEM HÖR HIT? Invasiva arter i Sverige" med ARNE JERNELÖV
Torsdag
12 april kl 18:30

Invasiva arter är främmande djur och växter som förökar sig explosionartat när de kommer till platser utanför sitt naturliga utbredningsområde. Ofta har de förts dit av människan, för att jagas, fiskas eller odlas. Trädgårdsväxter sprider sig ut i naturen, djur rymmer från farmar och vattenlevande organismer följer med båtar över hela världen. I Sverige är signalkräftor, kanadensiskt gullris och "mördarsniglar" kända exempel. Att dessa ställer till ekologiska och ekonomiska problem när de kommer till en ny plats är välkänt, men vad händer på lång sikt? Kan de integreras och bli en del av vår svenska natur eller är de för alltid främlingar? Arne Jernelöv är miljöprofessor med rötter i Lidköping. Han har arbetat med stora miljökatastrofer och krig vid FN, forskat om giftutsläpp och varit chef för olika internationella forskningsinstitut. Senast är han aktuell med boken "The long-term fate of invasive species - Aliens forever or integrated immigrants with time?"

 

"ATT BO I EN KULTURMILJÖ" med SARA ROLAND
Torsdag
17 maj kl 18:30Sara Roland är byggnadsantikvarie på Västarvet och bor på Ekebo gård på Kållandsö. Alla gårdens byggnader är byggnadsminnen och därmed skyddade från förändring. Samtidigt som gården bevaras och visas upp för besökare bedrivs där småskaligt lantbruk med djurhållning, grönsaksodling och spannmålsproduktion.
Sara berättar om personliga erfarenheter från driften av gården och lotsar oss igenom regelverk, hantverkskontakter och svarar på frågan om varför behöver gården skyddas?

Föredraget har fri entré, men anmälan krävs.
Soppa, kaffe och kaka efter föredraget kostar 100 kr/person.
För anmälan till föredraget och soppa ring tel 0510 48 46 60

Föredrag vid naturum hösten 2018


"SVAMPARNAS MÅNGFALD OCH ROLL I NATUREN" med MIKAEL JEPPSON
Torsdag 13 september
kl 18:30
Mikael Jeppson är sedan många år engagerad i Sveriges Mykologiska Förening och är chefredaktör för Svensk Mykologisk Tidskrift. Han sitter även i ArtDatabankens expertkommitte för svampar som har som uppdrag att utforma rödlistor över hotade svampar. Hans huvudintresse är taxonomi hos jordstjärnor, röksvampar och tryfflar. När han nu i svamptider gästar naturum kommer han visa på den fantastiska mångfald som finns i svamparnas rike och vilken avgörande roll de spelar i våra ekosystem.

Föredraget har fri entré, men anmälan krävs.
Soppa, kaffe och kaka efter föredraget kostar 100 kr/person.
För anmälan till föredraget och soppa ring tel 0510 48 46 60

 

"LODJURET - VÅR MESTE PREDATOR" med BENNY GÄFVERT
Torsdag 4 oktober
kl 18:30
Lodjuret är Europas största vilda kattdjur - den nordliga barrskogens "minitiger". Lodjuret har vid flera tillfällen röstats fram som svenska folkets mest populära djur. Detta trots att de kan ställa till problem för såväl renägare som tamdjursägare och rådjursjägare. Benny Gäfvert är verksamhetsansvarig på Rovdjurscentret De 5 Stora i Järvsö.
Rovdjurscentret De 5 Stora  är ett oberoende kunskaps- och informationscenter om våra stora rovdjur. Genom samarbete med forskare, myndigheter och en lång rad intresseorganisationer med rovdjur på agendan förmedlar de trovärdig och nyanserad faktabaserad information. De riktar sig till alla människor i Sverige som på något sätt intresserar sig för de stora rovdjuren, inklusive människans egen roll som topprovdjur.

Föredraget har fri entré, men anmälan krävs.
Soppa, kaffe och kaka efter föredraget kostar 100 kr/person.
För anmälan till föredraget och soppa ring tel 0510 48 46 60

 

"VÅRA GLOBALA MÅL FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING" med SOFIA SVARFVAR
Torsdag
8 november kl 18:30


Alla FN:s medlemsstater har enats om en vision och ett ramverk för hållbar utveckling till år 2030, Agenda 2030 med de Globala målen för hållbar utveckling. Det är en ambitiös agenda som utmanar, skapar hopp och där alla kan vara med och bidra. Vad gör Sverige och vad kan Lidköping göra? Hur påverkar Sverige och Lidköping globalt? Vad krävs för att vi ska nå de Globala målen till 2030? Välkommen till naturum på ett engagerande och inspirerande föredrag om hur vi som samhälle ska lösa våra stora världsproblem.

Sofia Svarfvar är internationell miljöekonom och har sedan starten följt Sveriges globala arbete med de Globala målen. Hon har mer än tio års erfarenhet av internationellt utvecklingssamarbete.

Föredraget har fri entré.
Soppa kaffe och kaka efter föredraget kostar 100 kr/person.
Vill du äta soppa behöver vi ha din anmälan i förväg tel 0510 48 46 60

 

"MODER JORD - FÖR GOD ATT KOLSYRA" med STAFFAN LINDBERG
Torsdag
6 december kl 18:30Med humor, sång och musik tar sig musikern, föreläsaren, författaren och koldioxidbantaren Staffan Lindberg an vår tids ödesfråga: klimatet. Vinnaren av Povel Ramels Karamelodiktpris levererar den senaste vetenskapen om klimatfrågan och våra konsumtionsmönster på ett underfundigt, engagerande och inspirerande sätt.  

Föredraget har fri entré, men anmälan krävs.
Soppa, kaffe och kaka efter föredraget kostar 100 kr/person.
För anmälan till föredraget och soppa ring tel 0510 48 46 60
 

Webbproduktion: Entos AB