Läckö

Åk 7-9

GUIDNING I NATURUM
Följ med vår naturumpedagog på en rundvandring i naturums utställning. Guidningen rivstartar 1800 miljoner år tillbaka i tiden och sedan rör vi oss framåt. Här är Vänerskärgården och dess djur och växter i fokus. Fåglarna, växterna och småkrypen har alla något att berätta. Med avstamp i utställningen funderar vi över vad som kommer att ske med vår vackra Vänerskärgård i framtiden.
Max 15 elever. Totalt 60 min.
Kostnad: 40 kr /elev vid besök vid naturum
Kostnad: 60 kr/elev vid besök vid naturum och Läckö Slott
Medföljande pedagog och/eller förälder: Fri entré

EXKURSION I STRANDKANTEN
Med hjälp av artnycklar, luppar och böcker undersöker eleverna vilka djur- och växter som finns i strandkanten. Hur har de olika djur- och växtgrupper anpassat sig till ett liv i strandkanten och/eller under ytan? Syftet är att de skall få en ökad förståelse för de organismer som lever i området mellan land och vatten. Vad händer om deras, och vår, närmiljö förändras? Upptäckarglädjen är självklart en viktig del av fältarbetet.
Max 15 elever vid håvning. Totalt 90 minuter.
Kostnad: 40 kr /elev vid besök vid naturum
Kostnad: 60 kr/elev vid besök vid naturum och Läckö Slott
Medföljande pedagog och/eller förälder: Fri entré
 

VANDRING VID VÄNERN
Vi ger oss ut på vandring och funderar över Vänerskärgårdens geologiska historia, vilka träd som trivs och vad som växer längs stränderna. Eleverna får även fundera och diskutera vilka hot som finns mot Vänern och dess invånare idag. Ute vid Roparudden har vi fika/matpaus med möjlighet till grillning.
Max 30 elever. Cirka 2 timmar.
Kostnad: 40 kr /elev vid besök vid naturum
Kostnad: 60 kr/elev vid besök vid naturum och Läckö Slott
Medföljande pedagog och/eller förälder: Fri entré
 


Foto: Hans Kongbäck

Webbproduktion: Entos AB