Läckö

Vad är ett naturum?

Det finns det 33 naturum i Sverige. Ordet naturum kommer från den engelska termen Visitor Centre och är ett inregistrerat varumärke som ägs av Naturvårdsverket. Ett naturum är utgångspunkt för besökare till ett naturområde. Här får du veta mer om de djur och växter samt den geologi och kulturhistoria som format området innan du ger dig vidare ut i naturen. Följ länken för att läsa mer om naturum och de riktlinjer naturvårdsverket har ställt upp för naturum i Sverige:
www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/620-5376-0.pdf

.

Båt
Foto: Kicki Rask

Skog
Foto: Kicki Rask

Webbproduktion: Entos AB